Daxili Yanma Mühərriklərinin Maşinisti

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlar təşkilatların bütün işçilərin, xüsusilə yüksək riskli fəaliyyətlərin baş verdiyi sahələrdə səriştəli olmasını təmin etməsini tələb edir.

“Mühəndislik” təlim kursları, neft və qaz, tikinti, kimya, gəmiqayırma və s. daxil olmaqla müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. “Mühəndislik” kateqoriyasına daxil olan təlim kursları, müxtəlif mühəndis fəaliyyətləri ilə məşğul olan işçilərə fərqli bacarıq və səriştələr təqdim edir. Mühəndislik təlim kurslarına Elektrik, Mexanik, COMPEX, Qazma və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib  edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

Aşağıdakılar kursun məzmununu əhatə edir:

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş/tanışlıq
 • Daxili Yanma Mühərrikləri (DYM) tədqiqat və inkişafın nailliyətlərinin nəticəsidir
 • Daxili yanma mühərrikləri haqqında ümumi məlumat və onların təsnifatı
 • Daxili yanma mühərriki porşeninin fəaliyyətini xarakterizə edən əsas parametrlər
 • Mühərrikin işləmə dövrü, iş dövrü göstəricisi, göstəricinin orta təzyiqi, gücün göstəricisi və təyin olunması
 • DYM-in porşeninin istilik balansı, mühərrikin işinin yaxşılaşdırılması yolları və birləşmiş turbotəzyiq porşenli mühərriklər
 • Qarışığın və daxili yanma mühərrikinin alışmasının hazırlanma üsulları
 • Karbürator və qaz mühərriklərində silindrdən kənarda olan hava- yanacaq qarışığı metodu
 • Dizel və qaz mühərriklərində daxili qarışdırma üsulları
 • Xarici qarışma ilə müqayisədə daxili qarışmanın müsbət və mənfi cəhətləri
 • DYM-in porşeninin xüsusiyyətlərinin tənzimlənməsi
 • Mühərrikin gücü və dövrlərin sayının tənzimlənməsi
 • Qida, soyutma, yağlama və alışma sistemləri haqqında praktiki çalışmalar və mühərriklərin iş prosesi
 • Təhlükəsizlik qaydaları
 • Qiymətləndirmə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim