Elektrik Avadanlıqları üzrə Mexanik

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlar təşkilatların bütün işçilərin, xüsusilə yüksək riskli fəaliyyətlərin baş verdiyi sahələrdə səriştəli olmasını təmin etməsini tələb edir.

“Mühəndislik” təlim kursları, neft və qaz, tikinti, kimya, gəmiqayırma və s. daxil olmaqla müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. “Mühəndislik” kateqoriyasına daxil olan təlim kursları, müxtəlif mühəndis fəaliyyətləri ilə məşğul olan işçilərə fərqli bacarıq və səriştələr təqdim edir. Mühəndislik təlim kurslarına Elektrik, Mexanik, COMPEX, Qazma və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib  edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

Aşağıdakılar kursun məzmununu əhatə edir:

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş
 • Müasir elektrik stansiyaları, generatorları, onların növləri və təmir metodları
 • Enerji Ötürücü Xətlər (EÖX). Müasir yuxarı və yeraltı kabel xəttləri, onların növləri və texniki qulluq qaydaları
 • Transformatorlar, onların növləri, birlik qrupları və paralel emal şərtləri
 • Yarımstansiyalar və agentliklər
 • Sabit və dəyişən cərəyanla işləyən elektrik maşınıları, onlara texniki qulluq qaydaları
 • Elektrikötürmə və sənayedə onun ən çox istifadə olunan növləri
 • Elektriklə işləyən dartıcı maşınların idarəetmə problemləri
 • Elektrik dartıcılarının hesablanması və seçilməsi
 • Neft nəqlində istifadə olunan elektrik avadanlıqları
 • Kompressor stansiyalarının elektrik avadanlıqları
 • Nasos stansiyalarının elektrik avadanlıqları
 • Müasir sənayenin elektrik avadanlıqlarının problemləri
 • Elektrik enerjisi amilinin şərtlərinin yaxşılaşdırılması
 • Neft mədəninin işıqlandırılması, enerji tarifləri, qorunan ərazilər
 • Elektrik avadanlıqlarının istismarı və təhlükəsizlik qaydaları məsələləri
 • Qiymətləndirmə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim