Ümumi Təyinatlı Avadanlıqlar və Quraşdırma üzrə Təmirçi Çilingər

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlar təşkilatların bütün işçilərin, xüsusilə yüksək riskli fəaliyyətlərin baş verdiyi sahələrdə səriştəli olmasını təmin etməsini tələb edir.

“Mühəndislik” təlim kursları, neft və qaz, tikinti, kimya, gəmiqayırma və s. daxil olmaqla müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. “Mühəndislik” kateqoriyasına daxil olan təlim kursları, müxtəlif mühəndis fəaliyyətləri ilə məşğul olan işçilərə fərqli bacarıq və səriştələr təqdim edir. Mühəndislik təlim kurslarına Elektrik, Mexanik, COMPEX, Qazma və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib  edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

Aşağıdakılar kursun məzmununu əhatə edir:

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş/Tanışlıq
 • Metallar və onların xüsusiyyətləri
 • Poladın təsnifatı
 • Poladın istilik və kimyəvi-termik istehsalı
 • Əlvan metallar
 • Bərk cismlərin deformasiyası/əyilməsi
 • Təmir üçün istifadə edilən materiallar
 • Yağlamanın məqsədi
 • Eskizlərin/cizgilərin oxunması
 • Təmir işləri üçün çilingər alətlərinin tətbiq edilməsinin əsas məqsədi
 • Ölçü alətlərinin təsnifatı
 • Neft avadanlıqları, nasoslar və dizellər haqqında ümumi məlumat
 • Yardımçı mexanizmin sökülməsi və təmiri
 • Əl və çilingər alətləri üçün təhlükəsizlik qaydalarının tələbləri
 • Polad burazların təhlükəsizlik qaydaları üçün tələblər
 • Quraşdırılma üçün təhlükəsizlik qaydaları
 • Qiymətləndirmə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim