"Red Rooster Lifting" ilə Əməkdaşlığımız!

"Red Rooster Lifting" ilə Əməkdaşlığımız!

TCS, “Red Rooster Lifting Ltd.” şirkəti məhsullarının Azərbaycan üzrə satışı, servisi və kalibrlənməsi üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin edilib.