Layihələr

2007 -ci ildən bəri əsasən Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə demək olar ki, bütün sektorlara Təlim Tədris və Mühəndislik xidmətləri təqdim edirik. Həm yerli, həm də beynəlxalq miqyasda böyük layihələrdə iştirak etmişik. İştirak etdiyimiz layihələrdən və uğurlarımızdan nümunələr:

Xaricdə
Xaricdə
TCS tərəfindən təmin edilən 2700 təlim saatı.
Bu, həm xaricdə fəaliyyət göstərən şirkətləri, həm də TCS-də təlim keçdikdən sonra xaricdə işləyən fərdi kursantları əhatə edir. SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları və qiymətləndirmə 750-dən çox işçi və fərdi kursant üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
Status: Hal-hazırda davam edir
Birbaşa BP üçün (quruda və dənizdə)
Birbaşa BP üçün (quruda və dənizdə)
TCS tərəfindən təmin edilən 680 təlim saatı
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 140-dan çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Status: Hal-hazırda davam edir
Qazma Şirkətləri (quruda və dənizdə)
Qazma Şirkətləri (quruda və dənizdə)
TCS tərəfindən təmin edilən 9240 təlim saatı
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 1150-dan çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Status: Hal-hazırda davam edir 
Dəniz Şirkətləri
Dəniz Şirkətləri
TCS tərəfindən təmin edilən 3950 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 650-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Müxtəlif qaldırıcı avadanlıqlara, aksessuarlara, gəmi avadanlıqlarına baxış keçirilmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Telekommunikasiya Şirkətləri
Telekommunikasiya Şirkətləri
TCS tərəfindən təmin edilən 10040 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 1350-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Müxtəlif avadanlıqlar yoxlanılmış və kalibrlənmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Mühəndislik Şirkətləri
Mühəndislik Şirkətləri
TCS tərəfindən təmin edilən 20400 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 2550-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müxtəlif yükqaldırıcı avadanlıqlar, aksessuarlar, neft-mədən avadanlıqları yoxlanılmış və kalibrlənmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Tikinti Şirkətləri
Tikinti Şirkətləri
TCS tərəfindən təmin edilən 24600 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 3050-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müxtəlif yükqaldırıcı avadanlıqlar, aksessuarlar, tikinti texnikası yoxlanılmış və kalibrlənmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Kənd Təsərrüfatı Şirkətləri
Kənd Təsərrüfatı Şirkətləri
TCS tərəfindən təmin edilən 1212 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 240-dan çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
Müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikası yoxlanılmış və kalibrlənmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Mehmanxana Biznesi (Otel, Restoranlar)
Mehmanxana Biznesi (Otel, Restoranlar)
TCS tərəfindən təmin edilən 1824 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 250-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
Müxtəlif avadanlıqlar yoxlanılmış və kalibrlənmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Bakı Səngəçal Terminalı
Bakı Səngəçal Terminalı
TCS tərəfindən təmin edilən 4221 təlim və 2100 yoxlama saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru və Mühəndislik kursları 550-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif qaldırıcı avadanlıq və aksessuarlar yoxlanılmışdır.
Status: Hal-hazırda davam edir
Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu
Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu
TCS tərəfindən 1951 təlim və 740 yoxlama saatı. 300-dən çox işçi üçün SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları təmin edilir. Müxtəlif qaldırıcı avadanlıqlar, aksessuarlar, neft-mədən avadanlıqları yoxlanılıb və kalibrlənmişdir.
Status: Hal-hazırda davam edir 
Metropoliten
Metropoliten
2019-cu ildən
TCS tərəfindən təmin edilən 3000 saatdan çox Təlim və İnspeksiya. Hər il 120-dən çox işçi üçün SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları təmin edilir. İllik tender əsasında TCS müxtəlif avadanlıq və aksesuarların yoxlanılmasını, o cümlədən qaldırıcı avadanlıq və alətlərin təchizatını təmin edir.
Status: Hal-hazırda davam edir
Crescent Tower
Crescent Tower
2018-ci ildən bəri TCS tərəfindən 2800-dən çox təlim və 860 yoxlama saatı təmin edilmişdir. 
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru və Mühəndislik kursları 350-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müxtəlif yükqaldırıcı avadanlıq və aksessuarlar yoxlanılmışdır. 
Status: Hal-hazırda davam edir
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri
2015-2018-ci illər arasında TCS tərəfindən təmin edilmiş 36691 təlim saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru və Mühəndislik kursları 5000-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Status: Uğurla Tamamlandı
Dəniz Mall
Dəniz Mall
2018-2020-ci illər arasında TCS tərəfindən 2500-dən çox təlim və 1250 yoxlama saatı təmin edilmişdir.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 300-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
Həmçinin müxtəlif yükqaldırıcı avadanlıq və aksessuarlar yoxlanılmışdır. 
Status: Uğurla Tamamlandı
Şah Dəniz-2
Şah Dəniz-2
2014-2016-cı illər arasında TCS tərəfindən 5140 təlim və 1600 yoxlama saatı təmin edilmişdir.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru və Mühəndislik kursları 700-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Status: Uğurla Tamamlandı
MOT Tower
MOT Tower
2018-2020-ci illər arasında TCS tərəfindən təmin edilən 3600 təlim və 1311 yoxlama saatı.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru və Mühəndislik kursları 500-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif qaldırıcı avadanlıqlar, aksessuarlar və tikinti alətləri yoxlanılmışdır.
Status: Uğurla Tamamlandı
Bakı Olimpiya Stadionu
Bakı Olimpiya Stadionu
2015-2016-cı illər arasında TCS tərəfindən 3600 təlim saatı təmin edilmişdir.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 480-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Status: Uğurla Tamamlandı
Socar Tower
Socar Tower
2010-2016-cı illər arasında TCS tərəfindən 3757 təlim saatı təmin edilmişdir.
SƏTƏM, Yükqaldırma, Sənaye Texnikaları Operatoru, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi və Digər Peşə kursları 500-dən çox işçi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Status: Uğurla Tamamlandı