TCS-IVQ Level 2 | Qumlama və Boyama

  • TCS-IVQ TƏLIMLƏRI AZƏRBAYCANDA YALNIZ AZƏRBAYCAN DILINDƏ TƏŞKIL OLUNUR.
  • ТРЕНИНГИ TCS-IVQ ПРОВОДЯТСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ТОЛЬКО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ.
  • TCS-IVQ TRAININGS ARE HELD ONLY IN AZERBAIJANI LANGUAGE IN AZERBAIJAN. 

Register form

More course