Təhlükəli Ərazilərə Giriş

Bu kursda potensial partlayış təhlükəsi olan mühit ilə əlaqəli tələblər və təhlükələr barədə ümumi məlumat verilir. Kursun məzmunu Avropa (ATEX) və dünya (IECEx) standartlarına dair əsas məlumatlar, o cümlədən terminologiya, avadanlıqların işarələnməsi üzrə tələblər, mühafizə anlayışları, alovlanma mənbələri, zonaların təsnifatı, qazlar, buxarlar və toz üzrə əsas texniki şərtlər daxildir.

İştirakçılar təhlükəli zonalarda istifadə olunan avadanlıqların qorunması anlayışlarının növləri barədə məlumatlılıqlarını və biliklərini nümayiş etdirə biləcəklər. Kurs həmçinin keçirilən materialların başa düşülməsi və əldə olunmuş biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün praktiki sinif məşğələrindən ibarətdir.

Kursun məzmunu:

  • Təhlükəli ərazilər. Zonalar
  • Qaz, buxar və toz, avadanlıq qrupları, temperatur siniflər
  • Direktivlər, standartlar və qanunlar
  • Zonaların təsnifatı
  • Avadanlıqların növləri, işarələmə, kənar maddələrin daxil olmasına qarşı qoruma
  • Qoruma növləri
  • Yoxlamaların növləri və dərəcələri, yoxlama cədvəlləri
  • Vizual, yaxından və ətraflı yoxlamalar üzrə təcrübə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim