Yüksək və Aşağı gərginlikli elektrik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və təcrid olunması

Bu dinamik və yüksək konsentrasiyalı kursda enerjiyə qoşulmuş elektrik cihazlarında və ya onların yanında işləyərkən təhlükəsizlik məsələlərinə maksimum diqqət yetirilir.

Bu təlim yüksək və aşağı gərginlikli enerji sistemlərinin iş prinsipini, o cümlədən normativ qaydaları, təhlükəsiz istismarı və enerji qurğularının qorunmasını anlamağa kömək edir. İştirakçılar 10 kV-a qədər olan yüksək (HV) və aşağı gərginlikli (LV) şəbəkələrdə keçid əməliyyatlarını yerinə yetirməyi bacaracaq, həmçinin onlar öz şirkətlərinin təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq HV icazələrinin verilməsi istiqamətində hazırlıq keçəcəklər.

Bu təlimdə təcrid etmə, keçirmə, eləcə də elektrik işləri üzrə işə icazələrin, təcrid etmə aktlarının və ya digər təhlükəsizlik sənədlərinin verilməsi üzrə cavabdeh elektrik işləri üzrə yüksək səlahiyyətli şəxslər (SAEP) olaraq işləyən işçilər iştirak edə bilərlər.

        

 

Kursun məzmunu:

Elektrik təhlükələri və ehtiyat tədbirləri

 • Elektrik cərayınının vurması
 • Elektrik cərəyanının insan orqanizminə təsiri
 • Elektrik qövsü və boşalma
 • Torpaqlama

“İş yerlərində elektrik enerjisindən istifadə” haqqında 1989-cil tarixli Qanun

 • Giriş
 • Yoxlama siyahısı üzrə xülasə
 • Normaların müddəaları
 • Normalar
 • Normaların qarşılıqlı əlaqəsi

Paylayıcı qurğuların istismar və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

 • Əsas tələblər
 • Nəzarət
 • Təcridetmə
 • Torpaqlama
 • Paylayıcı qurğuları istismar edərkən diqqəli olmaq

Yarımstansiya/Kommutator otaqları və Təhlükəsizlik tələbləri

 • Giriş
 • Yerüstü yarımstansiyalar
 • Ötürücü yarımstansiyalar
 • Paylayıcı yarımstansiyalar
 • Yarımötürücü yarımstansiyalar
 • Yüksək gərginlikli kommutator otaqları
 • Yarımstansiya/kommutator avadanlığı
 • Paylayıcı və nəzarət qurğuları
 • Transformatorlar
 • Mühafizə
 • Enerjinin kəsilməsi
 • Torpaqlama
 • Təhlükəsizlik
 • Giriş və işıqlandırma
 • Avadanlıqların identifikasiyası

BP AZ İstismar təhlükəsizliyi qaydaları

İkinci dərəcəli təhlükələr və fövqəladə hallar

 • İkinci dərəcəli təhlükələr
 • Fövqəladə hallar
 • İstismar prosedurları
 • İstismar prosedurlarına giriş
 • İstismar proseduru, təhlükəsizliyə dair sənədlər və Təhlükəsiz iş prosedurundan istifadə
 • Təhlükəsiz iş proseduru çevirmə tapşırığının təcridetmə elementinin tamamlanmasından sonra qəbul ediləcək
 • İstismar prosedurları - Misal 1
 • İstismar prosedurları - Misal 2
 • İstismar prosedurları üzrə təlimat

Qorunan açarlar və blokyayıcı sıxaclar

 • Qorunan açarlar
 • Blokyayıcı sıxaclar

Sənaye təyinatlı enerji sistemlərində elektrik mühafizəsinin tətbiqinin əsas prinsipləri

 • Giriş
 • Nasazlıq enerjisi
 • Əriyən qoruyucular
 • Cərəyan transformatorları (CT)
 • Gərginlik transformatorları (GT)
 • Releli qoruyucu qurğular
 • Qoruma sxemləri
 • Qoruma simvolları
 • Qoruma releləri üzrə kodlar

Anket anketi (45 sual, çox səsli deyil)

 • Çox seçimli suallardan ibarət yazılı sınaq (45 dəq., 25 sual)

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim