Radiasiya Təhlükəsizliyi Üzrə Mütəxəssis (Qeyri-Dağıdıcı Sınaq Metodu Tibb/Mühafizə)

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlara görə hər kəsin təhlükəsiz iş prosedurlarını, qarşılaşa biləcəyi təhlükələri və işi təhlükəsiz yerinə yetirmək və idarə etmək üçün tələbləri bilməsinə hər zaman ehtiyac vardır.

Sağlamlıq və Təhlükəsizlik təlim kursları, neft və qaz, inşaat, kimya, əczaçılıq, qida sənayesi və s. daxil olmaqla müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik kateqoriyasına daxil olan təlim kursları: IOSH MS, MIST, ISO 45001 PST İdarəetmə Sistemləri, Hüquqi və Digər Tələblər, Qəza və Hadisələrin Araşdırılması, Hündürlükdə İş, COSHH, Elektrik Təhlükəsizliyi, Sürücülük Təhlükəsizliyi, Radiasiya Təhlükəsizliyi və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

Aşağıdakılar kursun məzmununu əhatə edir:

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş
 • İonlaşdırıcı şüalanmanın təbiəti
 • Ölçü vahidləri və əsasları
 • Sənayədə şüalanma mənbələri
 • Fon şüalanması
 • Şüalanma dozaları (Sənaye)
 • Bioloji təsirləri / Təsir dozasının limitləri
 • Qadınların mühafizəsi
 • Radiasiyadan mühafizənin praktiki yolları (vaxt, məsafə və qoruyucular)
 • Sənayedə ionlaşdırıcı süalanmayla bağlı baş vermiş qəza və hadisələr
 • Əsaslandırma, optimallaşdırma və sənayedə istifadə olunan ionlaşdırıcı şüalanmanın məhdudiyyətləri
 • Radiasiyanını aşkar olunması və ölçülməsi
 • Çalışma cədvəli
 • Qanunvericilik (FANR-REG-24)
 • Radiasiya təhlükəsizliyinin idarə olunması
 • Yerli qaydalar / Riskin qiymətləndirilməsi
 • Kritik müayinə (sənaye)
 • Radiasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssisin vəzifələri
 • Fövqəladə halların planlaşdırılması
 • Prinsipləri sahədə praktiki tətbiq etmək

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim