Dəmirbəndçi – Səviyyə 2

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlar təşkilatların bütün işçilərin, xüsusilə yüksək riskli fəaliyyətlərin baş verdiyi sahələrdə səriştəli olmasını təmin etməsini tələb edir.

“Sənaye Xidmətləri” təlim kursları, neft və qaz, inşaat, kimya, gəmiqayırma və s. daxil olmaqla, müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. “Sənaye Xidmətləri” kateqoriyasına daxil olan təlim kursları, Hündürlük İşləri, Qumlama və Boyama və digər sənaye xidmətləri ilə məşğul olan işçilərə fərqli bacarıq və səriştələr təqdim edir. Sənaye Xidmətləri təlim kurslarına Sənaye Alpinizmi Səviyyə 1-2-3, Dəmirbəndçi Səviyyə 1-2-3, Qumlama və Boyama, Təzyiq Testi, Təzyiqlə Yuma və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib  edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş
 • Qanunvericilik
 • Cizgilərin (çertyojların) oxunması
 • Bağlama üsulları və TG 4
 • Müstəqil bağlanmış dəmirbənd
 • Dəmirbənd barmağı
 • Quş qəfəsinə bənzər dəmirbənd
 • Statik qüllə (təsdiq edilmiş sistemdə boru və fitinq)
 • Dəmirbəndlərdəki dəyişikliklər
 • Ferma şəkilli dəmirbənd
 • Hazır tirlərdən ibarət dəmirbənlər
 • Qoruyucu yelpiklər
 • Yükləmə meydançası
 • Damda qurulan yəhər tipli dəmirbənd
 • Çıxıntılı dəmirbənd
 • Damın kənar qoruyucusu
 • Dəmir konstruksiyadan asılı boru dəmirbənd
 • Konsol tipli dəmirbənd
 • İkiyollu bərkitmə/ölü bərkitmə
 • Müvəqqəti dam dəmirbəndi
 • Pilləkənlər
 • Dəmirbənddən qurulmuş maili yol keçıdi
 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • TG4 bağlantısının testi
 • Təhlükəsizlik haqqında təlimat
 • Praktik məşğələ
 • Nəzəri qiymətləndirmə
 • Praktik qiymətləndirmə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim