Dəmirbəndçi (Səviyyə 3 – Üstün Səviyyə)

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlar təşkilatların bütün işçilərin, xüsusilə yüksək riskli fəaliyyətlərin baş verdiyi sahələrdə səriştəli olmasını təmin etməsini tələb edir.

“Sənaye Xidmətləri” təlim kursları, neft və qaz, inşaat, kimya, gəmiqayırma və s. daxil olmaqla, müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. “Sənaye Xidmətləri” kateqoriyasına daxil olan təlim kursları, Hündürlük İşləri, Qumlama və Boyama və digər sənaye xidmətləri ilə məşğul olan işçilərə fərqli bacarıq və səriştələr təqdim edir. Sənaye Xidmətləri təlim kurslarına Sənaye Alpinizmi Səviyyə 1-2-3, Dəmirbəndçi Səviyyə 1-2-3, Qumlama və Boyama, Təzyiq Testi, Təzyiqlə Yuma və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib  edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş
 • Təhlükəsizlik göstərişləri Note4 /SG4 daxil olmaqla Sağlamlıq
 • Təhlükəsizlik qaydaları
 • Nizamnamələr və təsdiqlənmiş qayda və normalar toplusu
 • Dəmirbənd terminləri
 • Əsas dəmirbəndlər haqqında İnşaat nizamnamələri və Tövsiyyələri (BS EN 12811 və TG20)
 • Təhlükəsizlik uyğunluğunun təkmilləşdirilmış nəzarəti
 • Məruzəetmə və RİDDOR
 • Riskin qiymətləndirilməsi və İşin icra planı
 • Əsas dəyərləndirmə
 • Boru və fittinqdə şassi damcı, iki yollu maili bərkitmə, maili ölü bərkitmə, pilləkən, maili yol keçidi, boru damcı və müvəqqəti dam dəmirbəndinin doğru və təhlükəsiz şəkildə qurulması
 • Miqyaslı xəttkeş və cizgilərdən (çertyojlardan) istifadə
 • Çəngəlşəkilli düşmə, iki yollu bərkitmə, ölü bərkitmə, pilləkən, maili keçid, boru damcı üçün boru və fitinqlə müvəqqəti dayanıqlı dəmirbənd materiallarının tələblərinin müəyyənləşdirlməsi
 • Dəmirbəndi təhlükəsiz qurmaq üçün layihə hazırlanması, layihə cizgilərini şərh edilməsi, dəmirbənd qoyulması və maneələrin aradan qaldırıması
 • Asqıların (ankerlərin) praktiki qurulması və bağların sınaqdan keçirilməsi
 • Praktik məşğələ
 • Nəzəri qiymətləndirmə
 • Praktik qiymətləndirmə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim