Sənaye Alpinizmi (Səviyyə 2)

TCS təlim kursları normativ sənədlər və üstün sənaye təcrübəsi əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən uyğun sənaye akkreditasiya orqanları tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

TCS Təlim kurslarının məqsədi bütün işçilərə iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə imkan verən, özlərinə və digər işçilərə daha az risk yaradan müvafiq səriştəlik səviyyəsini aşılamaqdır.

Qanunlar təşkilatların bütün işçilərin, xüsusilə yüksək riskli fəaliyyətlərin baş verdiyi sahələrdə səriştəli olmasını təmin etməsini tələb edir.

“Sənaye Xidmətləri” təlim kursları, neft və qaz, inşaat, kimya, gəmiqayırma və s. daxil olmaqla, müasir sənaye sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. “Sənaye Xidmətləri” kateqoriyasına daxil olan təlim kursları, Hündürlük İşləri, Qumlama və Boyama və digər sənaye xidmətləri ilə məşğul olan işçilərə fərqli bacarıq və səriştələr təqdim edir. Sənaye Xidmətləri təlim kurslarına Sənaye Alpinizmi Səviyyə 1-2-3, Dəmirbəndçi Səviyyə 1-2-3, Qumlama və Boyama, Təzyiq Testi, Təzyiqlə Yuma və s. daxildir.

Kurslar interaktivdir və seçdiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı ölkənin və ya bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib  edilə bilər.

İştirakçıların lazımı səriştəlik səviyyəsinə çatmasından əmin olmaq üçün onlar təlim kursunu və müvafiq imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdılar. Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara bütün dünyada keçərli  sertifkat və diplomlar verilir. İşçilər sertifikatda göstərilən etibarlılıq müddəti bitdikdə sertifikatlarını yeniləməlidirlər.

Aşağıdakılar kursun məzmununu əhatə edir:

KURSUN MƏZMUNU:

 • Giriş
 • IRATA Sistemi
 • Qadağa zonaları, iş icazələri və s.
 • İlk yardım və  suspenziya dözülməzliyi
 • Avadanlıqların  istismarqabağı yoxlanması
 • Avadanlıqların  montajı və  tərəf-müqabil yoxlaması
 • Düyünlər və kəndirlərlə davranma
 • Əsas anker sistemi
 • Y asqıları (Y hangs)
 • Təhlükədən yayınma və kəndir müdafiəsi
 • Reankerlər
 • Deviasiyalar
 • Çıxarılabilən qurğu
 • Yıxılma hündürlüyünü məhdudlaşdıran iplər
 • Hündürlükdən yıxılmaya qarşı şaquli müdafiə sistemləri
 • Gərilmiş iplər
 • Endirmə sistemləri
 • Dartı sistemləri
 • Çarpaz dartı
 • Kəndirlərlə manevr
 • Dırmaşma üsulları
 • Enmə rejimindən xilasetmə
 • Qalxma rejimindən xilasetmə
 • Zərərçəkənlə birlikdə deviasiyadan keçmə
 • Zərərçəkənlə birlikdə kəndirdən-kəndirə keçmə
 • Zərərçəkənlə kiçik reankerdən keçmə
 • Süni dayaq nöqtələrindən xilasetmə
 • Hündürlükdən yıxılmaya qarşı müdafiə avadanlığı ilə xilasetmə
 • Qiymətləndirmə

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim